JASKRA - laseroterapia / chirurgia

Pierwszy ośrodek kliniczny współpracujący ze specjalistami z zakresu medycyny (hipertensiologii, kardiologii, chorób wewnętrzych, laryngologii oraz ortognatyki) oraz ośrodkiem naukowo-badawczym wykorzystującym sztuczną inteligencję (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe) w opiece nad Pacjentami chorującymi na neuropatię jaskrową.

Jaskra w liczbach

Jaskra to choroba oczu, która powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego, co prowadzi do utraty wzroku. Choroba ta zazwyczaj postępuje powoli i nie powoduje początkowo żadnych objawów.

Jaskra jest jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty na świecie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), choroba ta dotyka ponad 76 milionów ludzi na całym świecie i powoduje ślepotę u około 1,5 miliona osób. W krajach rozwiniętych jaskra jest drugą co do częstości przyczyną ślepoty, po zwyrodnieniu plamki żółtej.

Wczesne wykrycie i leczenie jaskry są kluczowe dla zapobiegania utracie wzroku.

Regularne badania oczu pomagają w wykryciu choroby na wczesnym etapie i wdrożeniu odpowiedniego leczenia. Najczęściej stosowanym leczeniem jest terapia lekami obniżającymi ciśnienie wewnątrzgałkowe, ale w niektórych przypadkach konieczna jest również operacja.

Leczenie jaskry w Poznaniu

Zapraszamy do naszej kliniki – [W] Eye Clinic

Klinika okulistyczna [W] Eye Clinic działa od 2006 roku w Poznaniu i specjalizuje się w leczeniu chorób narządu wzroku, w tym neuropatii jaskrowej i zwyrodnienia plamki związanych z wiekiem oraz wad układu optycznego oka. Dążymy do osiągnięcia maksymalnej efektywności terapeutycznej poprzez zastosowanie autorskich programów terapeutycznych, innowacyjnych technologii oraz interdyscyplinarnej opieki nad pacjentami oraz współpracy z ośrodkami badawczymi.