Iniekcje doszklistkowe

Iniekcje doszklistkowe polegają na wstrzyknięciu leku bezpośrednio do komory ciała szklistego. Dzięki temu metoda ta zwiększa i przyspiesza przenikanie leku do siatkówki i naczyniówki oka.

Iniekcje doszklistkowe preparatami AVEGF i AANG-2

W terapii AMD stosujemy wszystkie dostępne leki w tym innowacyjny preparat VABYSMO – pierwszy i jedyny inhibitor blokującym jednocześnie dwa szlaki – VEGF oraz ANG-2 zatwierdzonym do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów cierpiących na nAMD i DME. Lek pozwala na wzmocnienie stabilności naczyniowej, większą kontrolę choroby i w efekcie pozwala wydłużyć odstępy pomiędzy iniekcjami do 16 tygodni u ponad 60% pacjentów. Dzięki temu lekarze mogą zwiększać niezależność pacjentów i zapewniać optymalne efekty leczenia.