PROCEDURY TERAPEUTYCZNE
Pełen Zakres Diagnostyki i Terapii Chorób Narządu Wzroku
PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE
Pełen Zakres Diagnostyki i Terapii Chorób Narządu Wzroku

Dr n. med Robert Wasilewicz

“Poruszanie się poza utartymi szlakami nauki, daje sposobność ujrzenia znanego zagadnienia z innej perspektywy” Robert Wasilewicz

Założyciel i właściciel [WASILEWICZ]- EyeClinic, specjalizujący się w innowacyjnej terapii i diagnostyce chorób narządu wzroku, ze szczególnym uwzględnieniem neuropatii jaskrowej i zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem oraz krótkowzroczności.

GABINET

Poznań
ul. Półwiejska 4
2 piętro
domofon 01

dr n. med. Robert Wasilewicz

specjalista chorób oczu glaukomatolog

Rejestracja telefoniczna:
tel. 604 555 172

Informacje dodatkowe

Czym jest zwyrodnienie plamki lub AMD?

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) to przewlekła choroba oczu, która może skutkować zaburzonym widzeniem i/lub utratą widzenia centralnego.
AMD jest główną przyczyną utraty widzenia w krajach uprzemysłowionych i dotyka osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia.
We wczesnych stadiach, AMD charakteryzuje się obecnością złogów pod obszarem plamki  - części oka w centrum siatkówki, która odpowiada za ostre, wyraźne widzenie.
Złogom, znanym jako druzy, często towarzyszą nieprawidłowości nabłonka barwnikowego siatkówki, widoczne jako jasne lub ciemne plamy.
Podczas, gdy w ciągu ostatniej dekady, nastąpił znaczny postęp w leczeniu AMD w jej późnych stadiach, postęp w leczeniu choroby we wczesnych stadiach był niewielki.
Do tej pory, poczyniono niewielkie postępy w leczeniu zwyrodnienia plamki żółtej (AMD), zanim rozwinie się ono w zagrażające widzeniu powikłania związane z późnym stadium choroby, określanym jako wysiękowe AMD.
AMD można zdiagnozować za pomocą prostego badania okulistycznego. Wczesne wykrycie zmian poprzez regularne wizyty kontrolne u okulisty, pozwala wykryć chorobę, zanim wystąpią groźne dla wzroku powikłania.

Wczesne stadium AMD

Opierając się na aktualnych szacunkach, u 85% osób z AMD występuje choroba we wczesnym lub pośrednim stadium — i szacuje się, że jest to 100 milionów ludzi na całym świecie.
Osoby z wczesną lub pośrednią postacią AMD są narażone na ryzyko progresji choroby do późnej, zaawansowanej postaci choroby, która wiąże się z nieodwracalną utratą wzroku.

Czym jes 2RT?

Unikalna dla Nova Eye Medical (ASX: EYE), 2RT® to nieinwazyjna, nanopulsowa laserowa terapia okulistyczna, która została opracowana w celu spowolnienia postępu AMD.
2RT® działa poprzez stymulację odmładzania komórek w siatkówce, w celu zainicjowania odpowiedzi leczniczej, ukierunkowanej na podstawowe przyczyny AMD.
W szeroko zakrojonych badaniach przedklinicznych wykazano, że 2RT® odmładza nabłonek barwnikowy siatkówki, znany jako RPE. RPE jest ważną warstwą komórek odpowiedzialnych za utrzymanie homeostazy siatkówki.
Dzięki 2RT®, okuliści mogą podjąć wcześniejszą interwencję u większości pacjentów, z wczesną lub pośrednią postacią AMD, zanim wystąpi poważne zagrożenie dla ich wzroku. Czym jest laser 2RT czytaj więcej

O projekcie LEAD

Badanie LEAD, które zostało opublikowane w recenzowanym czasopiśmie Ophthalmology, było randomizowanym, 36-miesięcznym, wieloośrodkowym badaniem, w którym podkreślono potencjał 2RT®, do znacznego opóźnienia procesów zwyrodnieniowych związanych z AMD, u znacznej części pacjentów z średnie AMD. Szeroko zakrojone, wieloośrodkowe badanie kliniczne wykazało, że 2RT® pozwala na czterokrotne zmniejszenie progresji do późnego stadium AMD u 76% wybranych pacjentów z pośrednią postacią AMD.

Jaskra

Jaskra to postępująca neuropatia nerwu wzrokowego związana z przyśpieszonym procesem apoptozy, czyli programowanej śmierci komórek zwojowych siatkówki na wskutek deprywacji neurotroficznej oraz patognomonicznymi zmianami fenotypu blaszki sitowatej twardówki.

Utrata komórek zwojowych siatkówki prowadzi do przerwania czynnościowej ciągłości drogi wzrokowej, w następstwie czego dochodzi do rozwoju specyficznych, zależnych od architektury siatkówki i nerwu wzrokowego, ubytków w polu widzenia. Pojawiają się one klinicznie w momencie utraty co najmniej 30 do 50% komórek zwojowych danego obszaru siatkówki. W populacji osób zdrowych programowane tempo utraty komórek zwojowych siatkówki wynosi około 5-10 tysięcy komórek na rok.

Patomechanizm neuropatii jaskrowej związany jest ze zmianami architektury blaszki sitowatej twardówki, zachodzącymi pod wpływem działania sił mechanicznych, przekraczających oporność strukturalną jej tkanki łącznej prowadzących do deprywacji neurotroficznej komórek zwojowych siatkówki. Głównym źródłem ich powstawania są znaczne zmiany amplitudy ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz ciśnienia tkanki pozablaszkowej (tj. sumy sił tworzonych przez tkanki części pozablaszkowej nerwu wzrokowego, ciśnienie wewnątrzoczodołowe oraz ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego) . Wahania ciśnienia wewnątrzgałkowego są w głównej mierze następstwem wzrostu oporu w drogach przepływu cieczy wodnistej oraz wpływu na układ naczyniowy gałki ocznej parametrów fizjologicznych układu sercowo-naczyniowego.

Wszystkie formy neuropatii jaskrowej klasyfikowane są na pierwotne i wtórne na podstawie gonioskopowego obrazu kąta przesączania oraz biomikroskopowego obrazu odcinka przedniego i tylnego gałki ocznej

Zapraszamy do naszej kliniki [W] Eye Clinic Poznań