Pełen Zakres Diagnostyki i Terapii Chorób Narządu Wzroku

SPECJALIZACJA JASKRA, AMD

JASKRA

Nasza klinika oferuję pełen zakres diagnostyki i terapii jaskry. W polu poniżej  zestawienie urządzeń wraz z ich diagnostycznymi możliwościami.

DIAGNOSTYKA

1. TRIGGERFISH/ SOMNO

Opatentowana autorska metoda spersonalizowanej diagnostyki czynników ryzyka rozwoju i progresji neuropatii jaskrowej

2. HD-OCT ZEISS CIRRUS 6000

RNFL- warstwa włókien nerwowych siatkówki , GCC – kompleks komórek zwojowych plamki, DISCANGIO – angiografia tarczy nerwu wzrokowegom ANTERIOR SEGMENT – morfologia struktur kąta przesączania, PACHYMETRIA – morfologia rogówki

3. HD-OCT ZEISS
CIRRUS 6000 ANGIOPLEX

HI TECH angiografia tarczy nerwu wzrokowego

4.TONOTERAPIA

PASCAL – dynamiczny tonometr konturowy, APLANACYJNA – Goldmanna

5. OCULAR RESPONSE ANALYSER

Ocena biomechaniki ściany gałki ocznej oraz skompensowanego ciśnienia wewnątrzgałkowego

6. PERYMETRIA KOMPUTEROWA
HFA 3 ZEISS

Ocena pola widzenia

7. OPFA

Pomiar ciśnień panujących w tętnicy środkowej siatkówki i tętnicach rzęskowych tylnych krótkich, oraz właściwości autoregulacyjnych
tych naczyń

8. UBM/USG

Obrazowanie struktur gałki ocznej z uwzględnieniem morfologii przestrzenia pozatęczówkowej i ciała rzęskowego

9. IOL Master Zeiss

biometria struktur gałki ocznej

10. POLIGRAFIA

Diagnostyka bezdechu sennego

ZABIEGI

Nasza klinika oferuje pełen zakres terapii jaskry.

1. SLT: SELEKTYWNA TRABEKULOPLASTYKA LASEROWA
2. IO-YAG: IRYDOTOMIA OBWODOWA YAG
3. ALPI: LASEROWA PLASTYKA OBWODOWEJ TĘCZÓWKI
4. TSCPC: PRZEZTWARDÓWKOWA FOTOKOAGULACJA CIAŁA RZĘSKOWEGO
5. PROCEDURY OPERACYJNE

Pełen zakres procedur chirurgii jaskry

ZWYRODNIENIE PLAMKI ZWIĄZANE Z WIEKIEM (AMD)

DIAGNOSTYKA

1. OCT – ocena morfologii siatkówki i naczyniówki
2. ANGIO-OCT

Angiografia plamki/ siatkówki/ naczyniówki

ZABIEGI

1. 2RT: TERAPIA ODMŁADZAJĄCA SIATKÓWKĘ

Potwierdzona klinicznie terapia laserowa, stymulująca naturalny proces regeneracji oka w leczeniu zwyrodnieniowych chorób siatkówki, w tym wczesnych stadiów AMD i Klinicznie znamiennego obrzęku plamki w przebiegu retinopatii cukrzycowej.

Ellex 2RT ™ wykorzystuje zastrzeżoną technologię Nanopix Technology ™, która łączy nanosekundowy impuls laserowy z unikalnym pikselowym profilem wiązki.

2. INIEKCJE DOSZKLISTKOWE

Pełen zakres substancji AVEGF
Avastin, Eylea, Lucentis

CENTRALNA SUROWICZA CHORIORETINOPATIA

DIAGNOSTYKA

1. OCT – ocena morfologii siatkówki i naczyniówki
2. ANGIO-OCT

Angiografia plamki/ siatkówki/ naczyniówki

ZABIEGI

1. 2RT : TERAPIA ODMŁADZAJĄCA SIATKÓWKĘ

Potwierdzona klinicznie terapia laserowa, stymulująca naturalny proces regeneracji siatkówki oka.

KRÓTKOWZROCZNOŚĆ

DIAGNOSTYKA

1. Ocena całkowitej i rogówkowej refrakcji gałki ocznej po cykloplegii
2. Ocena biometryczna gałki ocznej po cykloplegii – Zeiss IOL Master

INNE

1. OPERACJA ZAĆMY
2. MIGRENA OCZNA
3. LASEROTERAPIA SIATKÓWKI. Retinopatia cukrzycowa, Choroby zakrzepowe żył siatkówki
4. DIAGNOSTYKA I TERAPIA DYSFUNKCJA GRUCZOŁÓW MAIBOMA & INFEKCJI NUŻEŃCEM
5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA HD ZEISS