JASKRA - laseroterapia / chirurgia

Pierwszy ośrodek kliniczny współpracujący ze specjalistami z zakresu medycyny (hipertensiologii, kardiologii, chorób wewnętrzych, laryngologii oraz ortognatyki) oraz ośrodkiem naukowo-badawczym wykorzystującym sztuczną inteligencję (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe) w opiece nad Pacjentami chorującymi na neuropatię jaskrową.

Jaskra w liczbach

Jaskra to postępująca neuropatia nerwu wzrokowego , której patomechanizm związany jest z przyśpieszonym procesem apoptozy- programowanej śmierci komórek zwojowych siatkówki. Proces ten prowadzi do stopniowej, najczęściej bezbolesnej, nieodwracalnej utraty pola widzenia, a nie leczony – do całkowitej utraty wzroku. Choroba ta zazwyczaj postępuje powoli i nie powoduje początkowo żadnych objawów. Gdy objawy jednostki stają się zauważalne dla pacjenta – jest ona już w bardzo zaawansowanej fazie rozwoju.

Jaskra jest jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty na świecie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), choroba ta dotyka ponad 76 milionów ludzi na całym świecie i jest przyczyną nieodwracalnej utraty wzroku u około 1,5 miliona osób. W krajach rozwiniętych jaskra jest drugą co do częstości przyczyną nieodwracalnej ślepoty, po zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem.

Wczesne wykrycie i leczenie jaskry są kluczowe dla zapobiegania utracie wzroku.

Regularne, dokładne badania oczu pomagają w wykryciu neuropatii jaskrowej oraz czynników ryzyka jej rozwoju na wczesnym etapie i wdrożeniu spersonalizowanego leczenia. Najczęściej stosowanym sposobem jest terapia obniżającymi ciśnienie wewnątrzgałkowe. W [WASILEWICZ] Eye Clinic powyższa metoda, jest jednym z elementów bardziej złożonego, spersonalizowanego sytemu terapeutycznego.

Leczenie jaskry w Poznaniu

Zapraszamy do naszej kliniki – [W] Eye Clinic
Klinika okulistyczna [W] Eye Clinic działa od 2006 roku w Poznaniu i specjalizuje się w leczeniu chorób narządu wzroku, ze szczególnym uwzględnieniem neuropatii jaskrowej, zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem oraz krótkowzroczności u dzieci i młodzieży. Dążymy do osiągnięcia maksymalnej efektywności terapeutycznej poprzez zastosowanie najnowszej wiedzy medycznej, innowacyjnych technologii, interdyscyplinarnej opieki nad pacjentami oraz współpracy z ośrodkami badawczymi.

GlaucomAI – Sztuczna Inteligencja w walce z Jaskrą.
Jako pierwszy ośrodek na świecie, [WASILEWICZ] Eye Clinic stosuje technologię GlaucomAI – oparty o sztuczną inteligencję, autorski, inteligentny system wspomagania decyzji terapeutycznych w diagnostyce czynników ryzyka rozwoju neuropatii jaskrowej . Podczas Światowego Kongresu Jaskry 2023 został on doceniony przez środowisko naukowe i wybrany z jednym z najwyższych wyników ewaluacji do prestiżowej sesji Rapid Fire – jako jedno z najciekawszych odkryć w dziedzinie zastosowania wspomaganej inteligencji ( augmented intelligence) w diagnostyce i terapii neuropatii jaskrowej.