JASKRA - laseroterapia / chirurgia

Pierwszy ośrodek kliniczny współpracujący ze specjalistami z zakresu medycyny (hipertensiologii, kardiologii, chorób wewnętrzych, laryngologii oraz ortognatyki) oraz ośrodkiem naukowo-badawczym wykorzystującym sztuczną inteligencję (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe) w opiece nad Pacjentami chorującymi na neuropatię jaskrową.