Pełen Zakres Diagnostyki i Terapii Chorób Narządu Wzroku

[W]eye clinic

[W] eye clinic

[WASILEWICZ]-EyeClinic, to powstała w 2006 roku Klinika Okulistyczna, której misją jest, indywidualizacja oraz osiągnięcie maksymalnej efektywności terapeutycznej u Pacjentów z chorobami narządu wzroku, ze szczególnym uwzględnieniem neuropatii jaskrowej i zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem oraz wad układu optycznego oka w tym krótkowzroczności.
Do tych celów dążymy, poprzez wykorzystanie w praktyce, autorskich programów terapeutycznych, opartych o innowacyjne technologie diagnostyczne i terapeutyczne, interdyscyplinarną opiekę nad chorymi oraz współpracę z ośrodkami badawczymi.

Dr n. med. Robert Wasilewicz

Założyciel i właściciel [WASILEWICZ]- EyeClinic, specjalizujący się w innowacyjnej terapii i diagnostyce chorób narządu wzroku, ze szczególnym uwzględnieniem neuropatii jaskrowej i zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem oraz krótkowzroczności.

[WASILEWICZ] Eye Clinic to laureat Konkursu o Nagrodę Marszałka i – Wielkopolska. Innowacyjni dla Wielkopolski!

Celem konkursu jest promocja regionalnych małych i średnich przedsiębiorstw, które stosują innowacyjne rozwiązania w ramach sześciu inteligentnych specjalizacji dla Wielkopolski. Zwycięstwo w konkursie ma stanowić wyróżnienie dla tych przedsiębiorstw, które stworzyły nowatorskie rozwiązania w zakresie produktów i usług oraz wdrożyły je w praktyce.Polityka innowacyjna, którą realizuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego, jest ważnym czynnikiem determinującym innowacyjność gospodarki, rozumianą jako zdolność przedsiębiorców do ciągłego poszukiwania i wykorzystania w praktyce badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych, nowych pomysłów i wynalazków oraz doskonalenie i rozwój istniejących technologii produkcyjnych.

WSPÓŁPRACOWNICY

dr n. med Artur Radziemski

specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog

lek. Piotr Wasilewicz

Specjalista Chorób Oczu