Terapia AMD - Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

Pierwszy, certyfikowany w 2015 roku, ośrodek kliniczny wykorzystujący terapię rejuvenalizującą plamki 2RT oraz injekcje doszklistkowe preparatami AVEGF i AANG-2 wraz ze współpracą z współpracę ze specjalistami z dziedziny chorób wewnętrznych i immunologii klinicznej w opiece nad Pacjentami chorującymi na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem.

CZYM JEST ZWYRODNIENIE PLAMKI LUB AMD?

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) to przewlekła choroba oczu, która prowadzi do utraty lub zaburzonego widzenia centralnego.
AMD jest główną przyczyną nieodwracalnej utraty ostrości wzroku w krajach uprzemysłowionych i dotyka osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia.
We wczesnych stadiach, AMD charakteryzuje się obecnością pod obszarem plamki (części oka w centrum siatkówki, która odpowiada za wyraźne widzenie) złogów, zbudowanych z nieusuniętych z siatkówki z powodu niedokrwienia i zaburzeń procesów autofagocytozy, produktów jej metabolizmu – nazywanych druzami.
Druzom często towarzyszą nieprawidłowości strukturalne nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE), widoczne jako jego skupiska lub obszary ubytku.
Podczas, gdy w ciągu ostatniej dekady, nastąpił znaczny postęp w leczeniu AMD w jej późnym stadium (określanym jako wysiękowe lub neowaskularne) , postęp w leczeniu choroby we wczesnych stadiach był niewielki.
AMD można zdiagnozować za pomocą prostego badania okulistycznego. Wczesne wykrycie zmian poprzez regularne wizyty kontrolne u okulisty, pozwala wykryć chorobę, zanim wystąpią groźne dla wzroku powikłania.

BADANIE LEAD

Badanie LEAD, które zostało opublikowane w recenzowanym czasopiśmie Ophthalmology, było randomizowanym, 36-miesięcznym, wieloośrodkowym badaniem, w którym podkreślono potencjał 2RT®, do znacznego opóźnienia procesów zwyrodnieniowych związanych z AMD, u znacznej części pacjentów z średnie AMD. Szeroko zakrojone, wieloośrodkowe badanie kliniczne wykazało, że 2RT® pozwala na czterokrotne zmniejszenie ryzyka progresji do późnego stadium AMD u 76% wybranych pacjentów z pośrednią postacią AMD.

INIEKCJE DOSZKLISTKOWE

WCZESNE STADIUM AMD

Opierając się na aktualnych szacunkach, u 85% osób z AMD występuje choroba we wczesnym lub pośrednim stadium — i szacuje się, że jest to 100 milionów ludzi na całym świecie.
Osoby z wczesną lub pośrednią postacią AMD są narażone na ryzyko progresji choroby do późnej, zaawansowanej postaci choroby, która wiąże się z nieodwracalną utratą wzroku.

LEKI W TERAPII AMD

W terapii AMD stosujemy wszystkie dostępne leki w tym innowacyjny preparat VABYSMO –  pierwszy i jedyny inhibitor blokującym jednocześnie dwa szlaki – VEGF oraz ANG-2 zatwierdzonym do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów cierpiących na nAMD i DME. Lek pozwala na wzmocnienie stabilności naczyniowej, większą kontrolę choroby i w efekcie pozwala wydłużyć odstępy pomiędzy iniekcjami do 16 tygodni u ponad 60% pacjentów. Dzięki temu lekarze mogą zwiększać niezależność pacjentów i zapewniać optymalne efekty leczenia.

CZYM JEST 2RT?

Unikalna technologia 2RT® to nieinwazyjna, nanopulsowa laserowa terapia okulistyczna, która została opracowana w celu spowolnienia postępu AMD.
2RT® działa poprzez stymulację siatkówki, prowadzącą do zainicjowania ukierunkowanej na podstawowe przyczyny AMD odpowiedzi jej komórek glejowych.
W szeroko zakrojonych badaniach przedklinicznych wykazano ponadto, że 2RT® odmładza nabłonek barwnikowy siatkówki, znany jako RPE – ważną warstwę komórek odpowiedzialnych za utrzymanie homeostazy siatkówki.
Dzięki 2RT®, okuliści mogą podjąć interwencję terapeutyczną u większości pacjentów, z wczesną lub pośrednią postacią AMD, zanim wystąpi poważne zagrożenie dla ich wzroku.

Leczenie AMD, terapia zwyrodnienia plamki żółtej

Leczenie AMD z użyciem lasera 2RT