Operacja Jaskry - czym jest?

Jeśli leki na jaskrę i leczenie laserowe nie pomogły w leczeniu jaskry, lekarz może zalecić operację. Należy wyraźnie podkreślić, że w przeciwieństwie do operacji zaćmy – w której zmętniałą soczewkę własną Pacjenta zastępujemy sztuczną, przywracając funkcjonalność oka, nie istnieje obecnie żadna sensu stricto procedura „operacji jaskry” – czyli zabiegu przywracającego anatomiczną i czynnościową funkcjonalność nerwu wzrokowego uszkodzonego procesem neuropatii jaskrowej. Chirurgia nie może wyleczyć jaskry ani cofnąć utraty wzroku, ale może pomóc chronić wzrok i zapobiec jego pogorszeniu. . Wszystkie stosowane obecnie w jaskrze procedury operacyjne, powinny być nazywane operacjami „w/dla jaskry lub przeciwjaskrowymi”, mają na celu doprowadzenie, dzięki zastosowaniu różnych technik, do obniżenia i stabilizacji nadmiernych dobowych wahań objętości gałki ocznej/ ciśnienia wewnątrzgałkowego, prowadząc w ten sposób do zmniejszenia ryzyka progresji zmian neuropatycznych.

Istnieje kilka różnych rodzajów operacji jaskry, które mogą pomóc obniżyć ciśnienie w oku:

1. Trabekulektomia / sklerektomia
2. Operacja implantacji jaskry
3. Minimalnie inwazyjna operacja jaskry (MIGS)

Jeśli potrzebujesz operacji jaskry w obu oczach, Twój lekarz wykona operację tylko na 1 oku na raz.
Co to jest trabekulektomia / sklerektomia? Ten rodzaj operacji jest zwykle stosowany w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania. Chirurg stworzy małą przetokę w górnej części oka. Ten otwór umożliwia odpływ dodatkowego płynu z oka, obniżając ciśnienie w oku.

Na czym polega operacja implantacji jaskry? Ten rodzaj operacji jest stosowany w leczeniu kilku rodzajów jaskry, w tym jaskry wrodzonej, jaskry neowaskularnej i jaskry spowodowanej urazem. Podczas tej operacji chirurg wszczepia maleńką rurkę lub bocznik do białej części oka. Rurka pomaga wypłynąć dodatkowemu płynowi z oka, obniżając ciśnienie w oku.

Na czym polega minimalnie inwazyjna operacja jaskry (MIGS)? Jeśli masz łagodną jaskrę, Twój lekarz może zalecić nowe podejście zwane minimalnie inwazyjną operacją jaskry (MIGS). Obniża to również ciśnienie w oku, ale wiąże się z mniejszym ryzykiem i skutkami ubocznymi oraz pomaga szybciej odzyskać siły. Istnieją różne rodzaje MIGS, więc zapytaj swojego okulistę, czy MIGS może być dla Ciebie opcją.

Czy znowu będę potrzebował operacji? Dla niektórych osób korzyści z operacji utrzymują się przez długi czas. U innych otwór w oku zaczyna się zamykać i ponownie potrzebują operacji. Będziesz potrzebować regularnych wizyt kontrolnych u swojego lekarza, aby sprawdzić ciśnienie w oku. W ten sposób lekarz będzie mógł szybko zareagować, jeśli konieczne będzie dalsze leczenie. Jakie są skutki uboczne operacji jaskry? Operacja jaskry może mieć skutki uboczne, tak jak każda operacja. Na przykład oko może być przez chwilę spuchnięte i obolałe. Inne możliwe zagrożenia związane z operacją jaskry obejmują: Zaćma, Problemy z rogówką (przezroczystą przednią warstwą oka, Zbyt niskie ciśnienie w oku, Utrata wzroku