Zwyrodnienie plamki żółtej - leczenie

Pierwszy kliniczny ośrodek, certyfikowany w 2015 roku, stosujący terapię rejuvenalizacji plamki 2RT oraz iniekcje doszklistkowe preparatami AVEGF i AANG-2. Ośrodek ten współpracuje ze specjalistami z dziedziny chorób wewnętrznych i immunologii klinicznej, zapewniając kompleksową opiekę nad pacjentami cierpiącymi na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem.

ZWYRODNIENIE PLAMKI ŻÓŁTEJ (AMD)

AMD – Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem jest chroniczną chorobą oczu, prowadzącą do utraty lub zaburzeń widzenia centralnego. AMD jest wiodącą przyczyną nieodwracalnego pogorszenia ostrości wzroku w krajach rozwiniętych i dotyka osób powyżej pięćdziesiątego roku życia.

Wczesny etap AMD charakteryzuje się obecnością złogów pod plamką żółtą, które są produktami metabolizmu siatkówki, nieusuniętymi z powodu niedokrwienia i zakłóceń procesów autofagocytozy, nazywanymi druzami. Druzy często współwystępują z anomaliami strukturalnymi nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE), widocznymi jako jego zgrupowania lub obszary ubytkowe.

AMD można rozpoznać za pomocą prostego badania okulistycznego. Regularne wizyty kontrolne u okulisty umożliwiają wczesne wykrycie zmian, zanim pojawią się poważne komplikacje zagrażające wzrokowi.

LECZENIE ZWYRODNIENIA PLAMKI ŻÓŁTEJ

W leczeniu zwyrodnienia plamki żółtej wykorzystujemy wszystkie dostępne leki, w tym nowatorski preparat VABYSMO. Jest to pierwszy i jedyny inhibitor blokujący jednocześnie dwa szlaki – VEGF i ANG-2, zatwierdzony do leczenia dorosłych pacjentów z nAMD i DME. Ten lek wzmacnia stabilność naczyń, zapewnia lepszą kontrolę choroby i pozwala na wydłużenie odstępów między iniekcjami do 16 tygodni u ponad 60% pacjentów. Dzięki temu lekarze mogą zwiększyć niezależność pacjentów oraz osiągnąć optymalne wyniki leczenia.

INIEKCJE DOSZKLISTKOWE