Publikacje naukowe – Dr n. med. Robert Wasilewicz

ARTYKUŁY NAUKOWE

1.
First-in-human continuous 24-h measurement of intraocular pressure and ocular pulsation using a novel contact lens sensor
Robert Wasilewicz, Thierry Varidel, Sonja Simon-Zoula, Mario Schlund, Sacha Cerboni, Kaweh Mansouri.
Br J Ophthalmol. 2020 Feb 19. pii: bjophthalmol-2019-315276. doi: 10.1136/bjophthalmol-2019-315276. [Epub ahead of print]
Impact Factor: 3,615

2.
Continuous 24-hour Measurement of Intraocular Pressure Using a Novel Contact Lens Sensor: Comparison with Pneumatonometer Measurement
Kevin Gillmann, Robert Wasilewicz, Kirsten Hoskens, Kaweh Mansouri
Am J Ophthalmol. ( Submitted )
Impact Factor: 4,483

3.
Martin KR, Mansouri K, Weinreb RN, Wasilewicz R, Gisler C, Hennebert J, Genoud D; Research Consortium.
Use of Machine Learning on Contact Lens Sensor-Derived Parameters for the Diagnosis of Primary Open-angle Glaucoma.
Am J Ophthalmol. 2018 Oct;194:46-53. doi: 10.1016/j.ajo.2018.07.005. Epub 2018 Jul 25.
Impact Factor: 4,483

4.
Tytuł: Twenty-four hour intraocular pressure and ocular pulsation related to the habitual body position measured with a novel pressure-measuring contact lens
Kaweh Mansouri, Kirsten Hoskens, Sonja Simon-Zoula,Thierry Varidel, Robert Wasilewicz
Journal of Glaucoma (Submitted)
Impact Factor: 1,661

5.
Marcin P. Czajka, Marcin Stopa, Piotr Sosnowski, Robert Wasilewicz, Jarosław Kocięcki.
Tytuł: New insight into the pathology of macular detachment associated with an optic disc pit.
Czasopismo: Acta Ophthalmol.
Szczegóły: 2010 : Vol. 88, nr 6, s. e241-e242.
Typ publikacji: ZA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.809

6.
Jadwiga Bernardczyk-Meller, Robert Wasilewicz, Hanna Pecold-Stępniewska, Joanna Wąsiewicz-Rager.
Tytuł: Nachweis einer Neuropathie bei Drusen der Papille mittels der visuell evozierten Potenziale (VEP) und optischen Kohärenztomographie (OCT).
Tytuł angielski: OCT and PVEP examination in eyes with visible idiopathic optic disc drusen.
Czasopismo: Klin. Monatsbl. Augenheilkd.
Szczegóły: 2006 : Bd 223, nr 12, s. 993-996, il. tab. bibliogr. abstr. Zsfassung.
Typ publikacji: ZA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.679

7.
Robert Wasilewicz, Anna Dałkowska, Joanna Siwiec-Prościńska.
Tytuł: Zaćma u osób powyżej 90. roku życia.
Tytuł angielski: Cataract in person over 90 years old.
Czasopismo: Klin. Oczna
Szczegóły: 2004 : R. 106, nr 3, s. 605-608, il. bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000

8.
Robert Wasilewicz, Hanna Pecold-Stępniewska, Krystyna Pecold.
Tytuł: Centralna grubość rogówki w jaskrze normalnego ciśnienia.
Tytuł angielski: Central corneal thickness measurement in normal tension glaucoma.
Czasopismo: Klin. Oczna
Szczegóły: 2004 : R. 106 supl. do, nr 1-2, s. 236-237, il. bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000

9.
Autorzy: Hanna Pecold-Stępniewska, Małgorzata Karolczak-Kulesza, Robert Wasilewicz, Zbigniew Krasiński, Jerzy Kulesza.
Tytuł: Jaskra a oczny zespół niedokrwienny – opis przypadku.
Tytuł angielski: Glaucoma and ocular ischemic syndrome – case report.
Czasopismo: Klin. Oczna
Szczegóły: 2004 : R. 106 supl. do, nr 1-2, s. 258-260, il. bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000

INNE
2019:
1.

Robert Wasilewicz, Cezary Mazurek, Juliusz Pukacki.
Influence of cardiovascular system on 24 hour ocular volume changes, measured with contact lens sensor in healthy and POAG subjects.
8th World Glaucoma Congress, Melbourn 27-30.03.2019

2.
Kaweh Mansouri, Thierry Varidel, Sonja Simon-Zoula, Mario Schlund, Sacha Cerboni, Robert
Wasilewicz
Measuring 24H Intraocular Pressure Fluctuations with a New Sensing Contact Lens Device
World Glaucoma Association
8th World Glaucoma Congress, Melbourn 27-30.03.2019

3.
Robert Wasilewicz, Cezary Mazurek, Juliusz Pukacki, Hubert Świerczyński.
Tytuł: Wpływ układu sercowo-naczyniowego na 24-godzinny profil zmian objętości gałki ocznej, w populacjach osób zdrowych oraz z jaskrą pierwotną otwartego kąta
Tytuł angielski: Influence of cardiovascular system functional parameters on 24-hours eye volume changes profile in healthy and primary open angle glaucoma populations.
50 Zjazd Okulistów Polskich. Warszawa 6-8 VI 2019
.

Other:
1.
Autorzy:Robert Wasilewicz, Piotr Wasilewicz, Artur Radziemski, Cezary Mazurek, Hubert Świerczyński, Jakub Woropaj.
Tytuł: Wpływ funkcjonalnych parametrów układu sercowonaczyniowego na wartość oraz zmienność ciśnienia wewnątrzgałkowego w populacjach osób zdrowych i jaskry pierwotnej otwartego kąta.
Tytuł angielski: Influence of cardiovascular system functional parameters on IOP values and fluctuations in healthy and primary open angle glaucoma populations.
Tytuł całości: W: XLVII Zjazd Okulistów Polskich. Wrocław, 16-18 VI 2016.
2.
Autorzy: Robert Wasilewicz, Piotr Wasilewicz, Jarosław Kocięcki, Ewa Czaplicka, Małgorzata Karolczak-Kulesza, Artur Radziemski, Jerzy Błaszczyński, Cezary Mazurek, Roman Słowiński.
Tytuł: Dobowe profile zmiany objętości gałki ocznej oraz parametrów czynnościowych układu sercowo-naczyniowego w grupie osób zdrowych.
Tytuł angielski: Diurnal profiles of the eye volume changes and functional parameters of the cardiovascular system in a group of healthy people.
Tytuł całości: W: XLV Zjazd Okulistów Polskich. Łódź, 5-7 VI 2014. Streszcz. prac nauk.
3.
Autorzy: R[obert] Wasilewicz, P[iotr] Wasilewicz, E[wa] Czaplicka, J[arosław] Kocięcki, J[erzy] Błaszczyński, C[ezary] Mazurek, R[oman] Słowiński.
Tytuł: 24 hour continuous ocular tonography Triggerfish and biorhythms of the cardiovascular system functional parameters in healthy and glaucoma populations.
Czasopismo: Acta Ophthalmol.
Szczegóły: 2013 : Vol. 91, suppl. S252, abstr. 2721.
Uwagi: Abstracts from the 2013 European Association for Vision and Eye Research Conference. Nice, France, September 18-21, 2013.
DOI: 10.1111/j.1755-3768.2013.2721.x
4.
Autorzy: Robert Wasilewicz, Piotr Wasilewicz, Ewa Czaplicka, Jarosław Kocięcki, Artur Radziemski, Jerzy Błaszczyński, Roman Słowiński.
Tytuł: Ocena dobowego profilu napięcia ściany gałki ocznej z zastosowaniem Tonografii Ocznej Triggerfish oraz biorytmów parametrów czynnościowych układu sercowo-naczyniowego w grupie osób zdrowych, oraz pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kata, jaskrą normalnego ciśnienia i nadciśnieniem ocznym.
Tytuł całości: W: Bydgoskie Spotkania Okulistyczne. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Bydgoszcz, 5-7 IX 2013. Program naukowy ze streszczeniami.
5.
Autorzy: Robert Wasilewicz, Promotor: Krystyna Pecold.
Tytuł: Ocena obecności α-aktyniny i aktyny mięśniówki gładkiej w komórkach blaszki sitowatej twardówki oczu z neuropatią jaskrową zależną od podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Assessment of the presence of α-actinin and smooth muscle actin in the scleral lamina cribrosa of eyes with glaucomatous neuropathy, depending on the elevated intraocular pressure. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2013
Rozprawy doktorskie
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=314084&from=publication
6.
Autorzy: Robert Wasilewicz, Piotr Wasilewicz, Wojciech Adamski, Krzysztof Załęcki, Jarosław Kocięcki.
Tytuł: Prospektywna ocena biometrycznych czynników ryzyka rozwoju neuropatii jaskrowej oraz długoterminowej, baroprotekcyjnej efektywności procedury fakoemulsyfikacji ze wszczepem PCIOL w oczach z zespołem pseudoeksfoliacji.
Tytuł angielski: Prospective evaluation of glaucomatous neuropathy biometrical risk factors and long-term phacoemulsyfication with PIOL implantation procedure baroprotective effectiveness in eyes with PEX.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Okulistów Polskich. Warszawa, 13-15 VI 2013. Abstrakty.
7.
Autorzy: Robert Wasilewicz, Piotr Wasilewicz, Ewa Czaplicka, Jarosław Kocięcki.
Tytuł: Wpływ układu sercowo-naczyniowego na ciśnienie wewnątrzgałkowe.
Tytuł angielski: Cardiovascular system influence on intraocular pressure.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Okulistów Polskich. Warszawa, 13-15 VI 2013. Abstrakty.
8.
Autorzy: R[obert] Wasilewicz, Ewa L. Czaplicka, Piotr Wasilewicz, Jarosław Kocięcki.
Tytuł: 3-letnia ocena efektywności inhibitorów anhydrazy węglanowej w prewencji rozwoju postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
Tytuł angielski: Estimation of effectiveness Carbonic anhydrase inhibitors in prevention of development of exudative AMD – 3-years follow up.
Tytuł całości: W: XXX Sympozjon Retinologiczny. Poznań, 26-28 IV 2012. Program. Streszcz.
9.
Autorzy: Robert Wasilewicz, Jarosław Kocięcki, Piotr Kleina-Schmidt.
Tytuł: Baroprotekcja.
Czasopismo: Prz. Okulist.
Szczegóły: 2009 : R. 5, nr 5, s. 3, 4.
10.
I. Rospond Kubiak, Robert Wasilewicz, Ewa L. Czaplicka, Jarosław Kociecki
Autorzy: L’analyse de petites lésions pigmentaires de la choroïde en OCT
Article in Journal Français d Ophtalmologie 31:229-229 · April 2008
10.
Autorzy: Ewa L. Czaplicka, Robert Wasilewicz, Jarosław Kocięcki.
Tytuł: 0.15% gancyclovir gel in therapy of epidemic adenoviral keratoconjunctivitis.
Tytuł całości: W: 9th International Congress IOIS [International Ocular Inflammation Society]. Paris, September 17-20, 2007. Abstract Book.
11.
Autorzy: Ewa L. Czaplicka, Robert Wasilewicz, Marta Pawlak.
Tytuł: Neowaskularyzacja podsiatkówkowa klasyczna i utajona w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (AMD) – korelacja między obrazem angiograficznym i w optycznej koherentnej tomografii.
Tytuł angielski: Classic and occult choroidal neovascularization in age related macular degeneration (AMD) correlation between angiographical and optical coherence tomography images.
Tytuł całości: W: XXVIII Sympozjon Retinologiczny. Poznań 12-14 IV 2007. Streszcz. Abstracts.
12.
Autorzy: Jadwiga Bernardczyk-Meller, Robert Wasilewicz, Piotr Sosnowski.
Tytuł: Nietypowe objawy wczesnego zapalenia nerwu wzrokowego w świeżo wykrytym stwardnieniu rozsianym.
Tytuł angielski: Atypical symptoms of optic neuritis in patient with multiple sclerosis.
Tytuł całości: W: XXVIII Sympozjon Retinologiczny. Poznań 12-14 IV 2007. Streszcz. Abstracts.

13
Autorzy: Ewa L. Czaplicka, Jarosław Kocięcki, Robert Wasilewicz, Joanna Karolak.
Tytuł: Obrazowanie wczesnych stadiów zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem za pomocą optycznej koherentnej tomografii (OCT).
Tytuł angielski: OCT imaging of early-stages AMD.
Tytuł całości: W: XXVIII Sympozjon Retinologiczny. Poznań 12-14 IV 2007. Streszcz. Abstracts.
14.
Autorzy: M[arcin] P. Czajka, K[rystyna] Pecold, R[obert] Wasilewicz, P[iotr] Sosnowski.
Tytuł: A new insight into pathology of macular detachment associated with an optic pit.
Tytuł całości: W: 6th EURETINA Congress. Lisbon, Portugal 18th-21st May, 2006. Programme.
15.
Autorzy: Robert Wasilewicz, H[anna] Pecold-Stępniewska, A[gata] Frajdenberg.
Tytuł: Monitoring of anterior eye segment by functional acute angle closure using of Pentacam.
Tytuł całości: W: Basic Sciences and Clinical Application. 15th SOE Congress – Societas Ophthalmologica Europaea, 103rd DOG Congress – Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft. Berlin, Germany 25-29 September 2005.
16.
Autorzy: Jadwiga Bernardczyk-Meller, Robert Wasilewicz.
Tytuł: Neuropatia nerwu wzrokowego w oczach z druzami tarczy.
Tytuł angielski: Optic nerve neuropathy in eyes with optic disc drusen.
Tytuł całości: W: I Sympozjon Sekcji Neurookulistyki i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Międzyzdroje, 27-28 V 2005. Streszczenia.
17.
Autorzy: R[obert] Wasilewicz, M. Gawrońska, J. Kałużny, A. Mikucka, E. Gospodarek.
Tytuł: Ocena właściwości antybakteryjnych oraz subiektywnej miejscowej tolerancji preparatu Oftaquix.
Tytuł angielski: Antybacterial properties and subjective local tolerantion of Oftaqiux.
Tytuł całości: W: XXVII Sympozjon Retinologiczny. Poznań, 14-16 IV 2005. Streszcz. Abstracts.
18.
Autorzy: R[obert] Wasilewicz, J[adwiga] Bernardczyk-Meller, K[rystyna] Pecold.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów biometrycznych gałki ocznej : zależność grubości siatkówki od długości gałki ocznej – doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Evaluation of selected eye-ball biometrical parameters – relationship between retinal thickness and eye-ball biometry (preliminary report).
Tytuł całości: W: XXVII Sympozjon Retinologiczny. Poznań, 14-16 IV 2005. Streszcz. Abstracts.
19.
Autorzy: J[adwiga] Bernardczyk-Meller, R[obert] Wasilewicz.
Tytuł: Optic neuropathy in eyes with optic disc drusen.
Tytuł całości: W: Basic Sciences and Clinical Application. 15th SOE Congress – Societas Ophthalmologica Europaea, 103rd DOG Congress – Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft. Berlin, Germany 25-29 September 2005.
20.
Autorzy: R[obert] Wasilewicz, H[anna] Pecold-Stępniewska, P[aweł] Kurzawa.
Tytuł: Zanik nerwu wzrokowego w jaskrze wtórnej po chirurgii witreoretinalnej z zastosowaniem endotamponady olejem silikonowym.
Tytuł angielski: Optic nerve degeneration in secondary glaucoma after complicated retinal surgery with silicon oil endotamponade.
Tytuł całości: W: XXVII Sympozjon Retinologiczny. Poznań, 14-16 IV 2005. Streszcz. Abstracts.
21.
Autorzy: Robert Wasilewicz, Hanna Pecold-Stępniewska, Krystyna Pecold.
Tytuł: Centralna grubość rogówki w jaskrze normalnego ciśnienia.
Tytuł angielski: Central corneal thickness measurement in normal tension glaucoma.
Czasopismo: Klin. Oczna
Szczegóły: 2004 : R. 106 supl. do, nr 1-2, s. 236-237, il. bibliogr. summ.
22.
Autorzy: Hanna Pecold-Stępniewska, Małgorzata Karolczak-Kulesza, Robert Wasilewicz, Zbigniew Krasiński, Jerzy Kulesza.
Tytuł: Jaskra a oczny zespół niedokrwienny – opis przypadku.
Tytuł angielski: Glaucoma and ocular ischemic syndrome – case report.
Czasopismo: Klin. Oczna
Szczegóły: 2004 : R. 106 supl. do, nr 1-2, s. 258-260, il. bibliogr. summ.

23.
Autorzy: P. Wasilewicz, R[obert] Wasilewicz, J[adwiga] Bernardczyk-Meller, H[anna] Pecold-Stępniewska.
Tytuł: Sex steroid hormones influence on intraocular pressure and central corneal thickness.
Tytuł całości: W: 4th International Congress of Medical Students and Young Doctors. Poznan, Poland, May 16-18, 2004. Abstract Book. Ed.: Filip Błaszczyk, Krzysztof Koziełek.
24.
Autorzy: H[anna] Pecold-Stępniewska, A[nna] Kłosowska-Zawadka, R[obert] Wasilewicz, M[ałgorzata] Karolczak-Kulesza.
Tytuł: Trudności diagnostyczne jaskry u pacjentów ze szczeliną tarczy nerwu wzrokowego.
Tytuł angielski: Diagnostic difficulties of glaucoma in patients with an optic disc fissure.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących. VII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Warszawa, 5-6 XI 2004. Materiały zjazdowe.
25.
Autorzy: Robert Wasilewicz, Hanna Pecold-Stępniewska, Iwona Przybylska-Rybczyńska.
Tytuł: Central corneal thickness in normal tension glaucoma – preliminary report.
Tytuł całości: W: 14th Congress of the European Society of Ophthalmology. Madrid, Spain, June, 7-12, 2003.
26.
Autorzy: Małgorzata Karolczak-Kulesza, Krystyna Pecold, Robert Wasilewicz, Katarzyna Manyś-Kubacka.
Tytuł: Ocular and orbital localization of the metastases as a first sign of malignancy – selected cases.
Tytuł całości: W: 14th Congress of the European Society of Ophthalmology. Madrid, Spain, June, 7-12, 2003.
27.
Autorzy: M[ikołaj] Meller, R[obert] Wasilewicz, J[adwiga] Bernardczyk-Meller, E[wa] Rynarzewska.
Tytuł: Anatomical and functional results of retinal detachment surgery in eyes after silicone-oil removal.
Czasopismo: Ophthalmologe
Szczegóły: 2002 : Bd 99 suppl. 1, s. S88.
Uwagi: 100. Tagung der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft. Berlin, 26-29 September 2002.
28.
Autorzy: H[anna] Pecold-Stępniewska, R[obert] Wasilewicz, Abdul Wakil Alugail.
Tytuł: Jednostronna jaskra normalnego ciśnienia czy szczelina nerwu wzrokowego – opis przypadku.
Tytuł angielski: Unilateral normal tension glaucoma vel optic disc fissure – a case report.
Tytuł całości: W: III Sympozjum Jaskry. Sekcja Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Wrocław, 10-12 X 2002.
29.
Autorzy: K[atarzyna] Manyś-Kubacka, M[ałgorzata] Karolczak-Kulesza, K[rzysztof] Załęcki, K[rystyna] Pecold, R[obert] Wasilewicz.
Tytuł: Lymphom – bulbare und orbitale Lokalisation.
Tytuł angielski: Lymphoma – bulbar and orbital localization.
Czasopismo: Ophthalmologe
Szczegóły: 2002 : Bd 99 suppl. 1, s. S65.
Uwagi: 100. Tagung der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft. Berlin, 26-29 September 2002.
30.
Autorzy: R[obert] Wasilewicz, J[arosław] Kocięcki, K[rystyna] Pecold.
Tytuł: Sentinel vessels as indicator of sclera infiltration in histopatologically proved choroidal malignant melanoma.
Czasopismo: Ophthalmic Res.
Szczegóły: 2002 : Vol. 34 suppl. 1, s. 142.
Uwagi: EVER 2002. European Association for Vision and Eye Research. October 2-5, 2002, Alicante, Spain.
31.
Autorzy: R[obert] Wasilewicz, J[arosław] Kocięcki, K[rystyna] Pecold.
Tytuł: Topical mitomycin C chemiotherapy of conjunctival malignant melanoma – selected cases.
Czasopismo: Ophthalmic Res.
Szczegóły: 2002 : Vol. 34 suppl. 1, s. 195.
Uwagi: EVER 2002. European Association for Vision and Eye Research. October 2-5, 2002, Alicante, Spain.

32.
Autorzy: R[obert] Wasilewicz, H[anna] Pecold-Stępniewska, J[adwiga] Bernardczyk-Meller, A[ndrzej] Łukaszyk, J[erzy] Kulesza.
Tytuł: Układowe czynniki ryzyka w jaskrze normalnego ciśnienia – doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Systemic risk factors in normal tension glaucoma.
Tytuł całości: W: III Sympozjum Jaskry. Sekcja Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Wrocław, 10-12 X 2002.
33.
Autorzy: Jarosław Kocięcki, Małgorzata Karolczak-Kulesza, Katarzyna Manyś-Kubacka, Robert Wasilewicz, Joanna Wąsiewicz-Rager.
Tytuł: A case of bilateral uveal effusion syndrome mimiking ocular malignant melanoma. Report of clinicopathologic features and therapy of case of bilateral uveal effusion syndrome.
Tytuł całości: W: XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology. 3-7 June 2001, Istanbul – Turkey.
34.
Autorzy: J[arosław] Kocięcki, K[rystyna] Pecold, A[gnieszka] Siennicka, K[atarzyna] Manyś-Kubacka, R[obert] Wasilewicz.
Tytuł: Spontaneous regression of intraocular tumor invading the orbit – is this a miracle?
Czasopismo: Ophthalmic Res.
Szczegóły: 2000 : Vol. 32 suppl. 2, s. 142.
Uwagi: EVER 2000. European Assosiation for Vision and Eye Research. Ophthalmic Oncology Group Meeting. Palma de Mallorca, Spain, October 4-7, 2000.
35.
Autorzy: E. Wojtyczka, J[adwiga] Bernardczyk-Meller, R[obert] Wasilewicz, S. Małecka, V[ioletta] Filas, R[oman] Krenz.
Tytuł: Badanie przydatności lektyn w diagnostyce histologicznej czerniaka złośliwego gałki ocznej.
Tytuł angielski: Lectins as the probes in histological examination of the eye-ball melanoma malignum.
Tytuł całości: W: XXXIX Zjazd Okulistów Polskich. Kraków, 7-10 VI 1998. Streszczenia.