Dr n. med. Robert Wasilewicz

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2006 roku uzyskał tytuł Specjalisty Chorób Oczu, a w 2013 roku z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych (tytuł rozprawy: Ocena obecności aktyny i aktyny mięśniówki gładkiej w blaszce sitowatej twardówki oczu z neuropatią jaskrową zależną od podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego – Promotor Prof. dr hab. Krystyna Pecold). Od roku 1998 do 2014 związany z Poradnią Leczenia Jaskry Kliniki i Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Od 2006 roku założyciel [Wasilewicz]-EyeClinic. Większość osiągnięć naukowych, związana jest z badaniami nad patomechanizmem oraz wczesną diagnostyka i terapią jaskry pierwotnej otwartego kąta i jaskry normalnego ciśnienia oraz zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.

Autor lub współautor ponad 40 prac naukowych. Członek Sekcji Jaskrowych: Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), The European Association for Research in Vision and Ophthalmology (EVER), World Glaucoma Society (WGS), European Glaucoma Society (EGS). Twórca opatentowanych rozwiązań w dziedzinie terapii i diagnostyki narządu wzroku. “Key Opinion Leader Adviser” firmy Zeiss. Nagrodzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego tytułem I-WIELKOPOLSKA – INNOWACYJNI DLA WIELKOPOLSKI 2018.

Organizator cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej EYE&TECH, prezentującej oryginalne osiągnięcia polskiej myśli naukowej w dziedzinie badań nad neuropatią jaskrową i AMD, ze szczególnym uwzględnieniem roli współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy przedstawicielami świata okulistyki i świata najnowocześniejszych technologii.