Soczewki okularowe z technologią D.I.M.S. (defocus incorporated multiple segments

to bezpieczna, łatwa, nieinwazyjna i skuteczna metoda postępowania w krótkowzroczności u dzieci.

MiYOSMART

Opatentowana technologia dla potrzeb wzrokowych Twoich małych pacjentów.

iko1

Technologia D.I.M.S. spowalnia progresję krótkowzroczności średnio o 60% i dowodzi zatrzymania progresji krótkowzroczności u 21,5% dzieci poprzez kontrolowanie wzrostu gałki ocznej.

Tradycyjne soczewki okularowe

Tradycyjne soczewki okularowe ujemnej mocy (-) służące do korekcji krótkowzroczności, ogniskują centralne promienie pochodzące z obserwowanego przedmiotu na siatkówce (plamce) oka, natomiast promienie peryferyjne poza jej płaszczyzną (rozogniskowanie nadwzroczne). To zjawisko optyczne, uważane jest za czynnik stymulujący osiowy wzrost gałki ocznej i przyczynę progresji krótkowzroczności u osób poniżej 23 roku życia.

Soczewki D.I.M.S

Wielosegmentowe Rozogniskowanie (Defocus Incorporated Multiple Segments – D.I.M.S.) to technologia, umożliwiająca dynamiczne zniesienie zjawiska rozogniskowania nadwzrocznego.

Technologia D.I.M.S

Soczewka wykonana w tej technice posiada trzy strefy optyczne:
1. Centralną Optyczną Strefę Korekcji o średnicy 9,4 mm, zapewniająca najlepszą skorygowaną ostrość wzroku
2. otaczającą ją Strefę Krótkowzrocznego Rozogniskowania o średnicy 33 mm. Obszar ten składa się z 396 „wysp” przypominający strukturą plaster miodu, odpowiedzialnych za krótkowzroczne rozogniskowanie obrazu ( skupienie promieni przed płaszczyzną siatkówki) w peryferyjnych częściach siatkówki.
3. Obwodową Optyczną strefę korekcji

Efektywność soczewek z technologią DIMS w spowolnieniu progresji krótkowzroczności

Związana z progresją krótkowzroczności, zmiana średniego ekwiwalentu sferycznego wady refrakcji oraz długości osiowej gałki ocznej w 24 miesięcznym okres obserwacji: MiyoSmart vs Grupa Kontrolna.

Źródło: Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised clinical trial. C. Lam i wsp. Br J Ophthalmol 2020;104:363–368.