Soczewki kontaktowe z technologią H.D.C. (Hyperopic Defocus Control)

to bezpieczna, łatwa, nieinwazyjna i skuteczna metoda postępowania w krótkowzroczności u dzieci.

Hyperopic Defocus Control to technologia kontroli względnej peryferyjnej nadwzroczności. Centralny obszar soczewki kontaktowej HDC służy do korekcji wady refrakcji do dali, z kolei wielomianowy obszar progresji z hyperopic defocus control (HDC) jest umieszczony w jej obwodowej części. Wielkość i początek strefy HDC są zindywidualizowane. Dzięki takiej konstrukcji optycznej, możliwe jest uzyskanie ostrego obrazu na całej siatkówce, w tym także w jej strefach peryferyjnych. Zjawisko kontroli rozogniskowania nadwzrocznego leży u podstaw patomechanizmu spowolnienie tempa wzrostu krótkowzroczności.

Klasyczne soczewki kontaktowe jednoogniskowe nie korygują rozogniskowania nadwzrocznego, na peryferiach siatkówki powstaje niewyraźny obraz, który stymuluje gałkę oczną do osiowego wydłużania się a przez to do wzrostu krótkowzroczności

Relax SwissLens to soczewki kontaktowe z technologią HDC, stosowane w terapii krótkowzroczności u dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat. Zastosowanie w/w soczewek kontaktowych, skutkowało zmniejszeniem średniego tempa progresji krótkowzroczności w w/w grupie Pacjentów z 0,73 ±0,34 dpt przed zastosowaniem soczewek kontaktowych HDC do 0,21 ±0,17 dpt po ich zastosowaniu. Odpowiada to średniemu procentowemu zmniejszenie tempa progresji krótkowzroczności o 64,5%. U 76% badanych osób , progresja wady refrakcji wynosiła poniżej/= -0,25 dpt. Codzienny czas noszenia soczewek kontaktowych HDC wynosił co najmniej 18 miesięcy (średnio 2,61 ±0,9 roku).

Badanie Postmarket Survey (PMS), nie wykazało żadnych poważnych incydentów powikłań podczas stosowania soczewek kontaktowych Relax.

Soczewki jednoogniskowe

Źródło: A. van der Heide, Data analysis of the effectiveness of the Relax contact lens for reducing myopia progression, 2019

Soczewki D.I.M.S