L.D.A. - Low Dose Atropine

Meta-analizy medycznych baz danych literaturowych wykazały znamienne dowody na efektywność terapii niskimi dawkami atropiny w opóźnieniu wydłużenia osiowego gałki i wzrostu wady refrakcji u dzieci z krótkowzrocznością. Proporcjonalnie najbardziej skutecznymi, bezpiecznymi oraz wywołującymi najmniejszy efekt rebounding (odbicia) po dyskontynuacji terapii dawkami są stężenia Atropiny 0,05% i 0,01%.

Wykresy słupkowe przedstawiające podsumowania wyników Próżnych dawek atropiny w zapobieganiu progresji krótkowzroczności. Górny rząd – wyniki skuteczności: Zmiana refrakcji, Wzrost długości osiowej gałki ocznej, Progresja Krótkowzroczności. Dolny rząd – wyniki bezpieczeństwa: Średnica źrenicy w dobrym oświetleniu, Średnica źrenicy w słabym oświetleniu, Amplituda akomodacji, Ostrość wzroku do dali. Wyniki bliższe P=1 wskazują na większe prawdopodobieństwo wystąpienia pozytywnego klinicznie efektu.

Żródło: Efficacy and Safety of 8 Atropine Concentrations for Myopia Control in Children A Network Meta-analysis A. Ha i wsp. Ophthalmology 2021;:1-12 In Press