Prognoza postępu choroby krótkowzroczności 2000-2050

Szacuje się, że do 2050 r. 5 miliardów osób czyli 50% populacji może być dotknięte krótkowzrocznością. Roczny wskaźnik progresji krótkowzroczności jest najszybszy u dzieci poniżej 10 roku życia. Niekorygowana krótkowzroczność może prowadzić do trwałych problemów ze wzrokiem.

Żródło: Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. B. Holden i wsp. Ophthalmology 2016;123:1036-1042

Prawdopodobieństwo życia z zaburzeniami widzenia w zależności od wieku i wysokości krótkowzroczności.

Żródło: The Risks and Benefits of Myopia Control, M.Bullimore i wsp. Ophthalmology 2021;128:1561-1579, 2021

Wzrost ryzyka wystąpienia chorób oka związanych z krótkowzrocznością

JASKRA
5.5x

ZAĆMA
4.4x

ODWARSTWIENIE SIATKÓWKI
7.8x